Computing infection distributions and longitudinal evolution patterns in lung CT images

Dongdong Gu, Liyun Chen, Fei Shan, Liming Xia, Jun Liu, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Bin Song, Yaozong Gao, Xiaohuan Cao, Yanbo Chen, Ying Shao, Miaofei Han, Bin Wang, Guocai Liu, Qian Wang, Feng Shi, Dinggang Shen, Zhong Xue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Computing infection distributions and longitudinal evolution patterns in lung CT images'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences