Processed Bamboo as a Novel Formaldehyde-Free High-Performance Furniture Biocomposite

Shengbo Ge, Nyuk Ling Ma, Shuaicheng Jiang, Yong Sik Ok, Su Shiung Lam, Cheng Li, Sheldon Qiang Shi, Xu Nie, Ying Qiu, Dongli Li, Qingding Wu, Daniel C.W. Tsang, Wanxi Peng, Christian Sonne

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Processed Bamboo as a Novel Formaldehyde-Free High-Performance Furniture Biocomposite'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds