Rapid increase in portal pressure in idiopathic portal hypertension — A case report —

Osamu Nishida, Hideki Harada, Masaaki Tsuji, Yasuhisa Hosotani, Terutoshi Hishita, Shigehide Hada, Yoichi Saka, Jyu Horii, Tatsuharu Ohno, Shuji Seko, Tateo Sugiyama, Taeko Nakai, Fumihiko Inoue, Takashi Mizumoto, Hiroo Furukawa, Akira Mori, Shiro Sakanashi, Hisato Kobayashi, Tatsuyoshi Saiga, Um Soon HoToru Kita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Rapid increase in portal pressure in idiopathic portal hypertension — A case report —'. Together they form a unique fingerprint.